top of page

P R E S E N T A T I O N S

This art and travel project will continue until around the year 2020, the 100th anniversary of Celan’s birth and also 50 years since his death. The first presentations took place in the summer of 2018 at the Centraal Museum Utrecht and Kunstruimte KuuB, Utrecht, with paintings, drawings, travel notes, photos, interviews, film recordings, poems by Paul Celan, photos from his family archive, information about the poet and about the background of The Journey. Several special events took place during the exhibition, including the Evening of the Meridian (Avond van de Meridiaan), where I introduced the project and welcomed speakers, within a framework of music and film. 

 

Hereby my recent post in 2022!

The Meridian of the Heart           2021-2022   painting meets poetry | Paul Celan in paintings by Jan Mulder

Kazerne Dossin  Mechelen Belgium

Ocober 21.2021 - February 15.2022

Schermafbeelding 2021-08-27 om 14.24.48.png

The guest exhibition in the Panorama Room of Museum Kazerne Dossin in Mechelen

is a highlight in my journey through poems of Paul Celan and along important places in the poet's life. In this journey I meet artists, poets and thinkers. The encounters take place in Czernowitz, Celan's birthplace, in Vienna, the old capital of Europe, in Paris, the city where he lived from 1948 onwards and where he died, in Pau in the south of France where he began his Irrfahrt and also in Utrecht, Hannover and New York where people from the literary world generously guide me through Celan's multifaceted world of language. My work, paintings, are a visual reflection of this journey. The installation I have compiled includes paintings, texts on Celan's life and work and photo collages. The exhibition features works from 2015 onwards. The monumental five-part Stehen | Die Niemandsrose from 2021, after the namelike poem Psalm, is painted in egg tempera, with chalk violet pigment, the colour of shadow, and reflective titanium white for light.

 

The opening of the exhibition took place on 21 October 2021 and coincided with Poetry Centre's study day under the title Paul Celan through the eyes of others.

Vivian Liska spoke about Paul Celan's influence on German poetry. Bosse Provoost on his stage adaptation Matisklo. Ton Naaijkens looked more closely at his work in the visual arts. Charlotte Van den Broeck and Erik Lindner performed poetry. The Austrian author Robert Schindel read some of his own poems that refer to Celan in a video message. Ton Naaijkens gave the evening lecture at the invitation of the Institute of Jewish Studies.

 

The afternoon of the meridian on Sunday 13 February marked the closing of the exhibition with spoken word, music and dance in the auditorium of Museum Kazerne Dossin and, of course, the exhibition in the adjoining Panorama Room. The afternoon opened with the film Atemwende, based on Celan's poem Weggebeizt by the film-maker, dancer and choreographer Ruth Meyer, in which Michael Schumacher depicts the poem in a dance on an Alpine glacier. Carl De Strycker of Poëziecentrum talked with me about my work in relation to Celan's poems. Akim A.J. Willems read from his cycle of poems after Paul Celan. The music of Heleen Schuttevaêr connected all parts and Heleen gave a beautiful performance of the 19th century song Schwarze Augen. Timeless...

De meridiaan van het hart                  2021 - 2022

schilderkunst ontmoet poëzie | Paul Celan in schilderijen van Jan Mulder 

Kazerne Dossin  Mechelen  België         21 oktober 2021-15 februari 2022

Schermafbeelding 2021-12-14 om 12.13.11.png

De gasttentoonstelling De Meridiaan van het Hart is een hoogtepunt in het Celan-project Een Reis van de Nederlandse schilder Jan Mulder bij Kazerne Dossin, Mechelen, België ter gelegenheid van het 101ste geboortejaar van Paul Celan. Opgenomen zijn fotocollages van plaatsen waar Celan heeft gewoond en gewerkt, en die de schilder heeft bezocht.

 

De tentoonstelliing in de Panoramazaal van het museum is een verslag van een reis die ik maak door gedichten van Paul Celan en langs markante plaatsen in het leven van de dichter. Een reis met ontmoetingen met kunstenaars, dichters en denkers. De ontmoetingen vinden plaats in Czernowitz, de geboortestad van Celan, in Wenen, de oude hoofdstad van Europa, in Parijs, zijn woonplaats waar hij overleed, in Pau in het zuiden van Frankrijk waar hij zijn Irrfahrt begon en ook in Utrecht, Hannover en New York waar mensen in de letterkunde mij ruimhartig gidsen door de veelzijdige taalwereld van Celan. Mijn werk, schilderijen zijn een visueel verslag van deze reis. In combinatie met teksten over het leven en werk van Celan en fotocollages stelde ik een installatie samen die onderdak vond in het museum. In de tentoonstelling zijn werken te zien vanaf 2015. Het monumentale vijfluik Stehen | Die Niemandsrose uit 2021, naar het gelijknamige gedicht en naar het gedicht Psalm, is geschilderd in eitempera. Met kalkviolet pigment, de kleur van schaduw en reflecterend titaanwit voor het licht.

 

De opening van de tentoonstelling vond plaats op 21 oktober 2021 en viel samen met de

studiedag van Poëziecentrum onder de titel Paul Celan door de ogen van anderen.

Vivian Liska sprak over Paul Celan's invloed op de Duitse poëzie. Bosse Provoost over zijn toneeladaptatie Matisklo. Ton Naaijkens ging nader in op verwerkingen in de beeldende kunsten. Charlotte Van den Broeck en Erik Lindner brachten poëzie. De Oostenrijkse auteur Robert Schindel las in een videoboodschap enkele eigen gedichten die naar Celan verwijzen voor. Aansluitend hield Ton Naaijkens op uitnodiging van het Instituut voor Joodse Studies de avondlezing.

 

De middag van de meridiaan op zondag 13 februari vormde de afsluiting van de tentoonstelling met gesproken woord, muziek, dans in het auditorium van Museum Kazerne Dossin en natuurlijk de tentoonstelling in de belendende Panoramazaal. De middag werd geopend met de film Atemwende naar Celan's gedicht Weggebeizt van filmmaakster, danser, choreografe Ruth Meyer waarin Michael Schumacher het gedicht in een dans op een Alpengletsjer verbeeldt. Carl De Strycker van Poëziecentrum sprak met mij over mijn werk in relatie tot gedichten van Celan. Akim A.J. Willems droeg voor uit zijn gedichtencyclus naar Paul Celan. De muziek van Heleen Schuttevaêr verbond op deze middag alle onderdelen met elkaar en Heleen gaf onder meer een prachtige uitvoering van het 19de eeuwse lied Schwarze Augen. Tijdloos...

A Journey, Jan Mulder on the trail of Paul Celan          2018

Centraal Museum Utrecht     |    Kunstruimte KuuB Utrecht

Schermafbeelding 2022-04-08 om 15.17.31.png
Schermafbeelding 2022-04-08 om 15.16.03.png

Click on the images to view the series of pictures

bottom of page